Адвокатське бюро Miroshnychenko & Partners в Чернігові

тел.(050)44-80-389

Автор: Оксана Мірошниченко,

керуюча партнерка

Адвокатського бюро «Мірошниченко та партнери,

                      адвокат, кандидат юридичних наук, доцент

ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ ПРО ОСВІТУ:

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СЬОГОДЕННЯ

 

          Нормативно-правове регулювання в галузі освіти здійснюється відповідно до законів України. Основними з них, на які слід звернути увагу, це :

 1. 1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР.
 2. 2. «Про освіту»: Закон України від 09.2017 р. № 2145-VIII.
 3. 3. «Про повну загальну середню освіту»: Закон України від 16.01.2020 р. № № 463-IX.
 4. 4. «Про забезпечення функціонування української мови як державної»: Закон України від 25.04.2019 №  2704-
 5. 5. «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»: Закон України від 15.03.2022 р. № 2136-IX та інші законодавчі акти.

Важливими питаннями  в умовах воєнного стану в Україні, на думку авторки, є такі.

 1. 1. Мовне питання.

Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова. У класах (групах) з навчанням мовами національних меншин, які є офіційними мовами Європейського Союзу, гарантується право на використання мови відповідної національної меншини в освітньому процесі поряд з державною мовою.

Держава гарантує кожному громадянинові України право на здобуття формальної освіти на всіх рівнях (дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої), а також позашкільної та післядипломної освіти державною мовою в державних і комунальних закладах освіти. (ст.7  ЗУ «Про освіту»)

Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» встановлює відповідальність для закладів освіти за порушення вимог закону.

У разі порушення суб’єктом господарювання, що провадить господарську діяльність на території України, вимог, встановлених статтею 30 цього Закону, Уповноважений, його представник складає акт про результати здійснення контролю за застосуванням державної мови, оголошує такому суб’єкту попередження та вимогу усунути порушення протягом 30 днів від дати складення акта, про що зазначається в акті.

За повторне протягом року порушення вимог, встановлених статтею 30 цього Закону, Уповноважений накладає на суб’єктів господарювання, що провадять господарську діяльність на території України, штраф у розмірі від трьохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. (5100-6800 грн).

 1. 2. Укладення трудового договору.

Стаття 24 КЗпП України регулює питання укладення трудового договору.

Забороняється укладення трудового договору з громадянином, якому за медичним висновком запропонована робота протипоказана за станом здоров’я.

При цьому, слід звернути увагу, що набув чинності Наказ Міністерства охорони здоров’я України  від 26 січня 2024 р. №139 «Про затвердження Переліку категорій осіб, які для виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби) з особливими вимогами до стану психічного здоров’я підлягають періодичному психіатричному огляду, та Змін до Порядку проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин».

 • — Даний наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2024 р. за № 235/41580. Згідно цього Наказу, відповідно до п. 18 , працівники закладів освіти та ІРЦ проходять психіатричний огляд  один раз на п’ять років .

Особливості переведення та зміни істотних умов праці в умовах воєнного часу врегульовано статтею 2 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 р.№ 2136-IX {Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2352-IX від 01.07.2022, № 3494-IX від 22.11.2023}). Саме тут зазначено, що у період дії воєнного стану повідомлення працівника про зміну істотних умов праці та зміну умов оплати праці, передбачених частиною третьою статті 32 та статтею 103 Кодексу законів про працю України, здійснюється не пізніш як до запровадження таких умов.

 1. 3. Державні гарантії для працівників освіти.

Актуальною та важливою для освітян, в рамках трудовиХ правовідносин  є стаття 57-1. Державні гарантії в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (ЗУ «Про освіту»), відповідно до якої здобувачам освіти, працівникам закладів освіти, установ освіти, наукових установ, у тому числі тим, які в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану в Україні чи окремих її місцевостях, оголошених у встановленому порядку (особливий період) були вимушені змінити місце проживання (перебування), залишити робоче місце, місце навчання, незалежно від місця їх проживання (перебування) на час особливого періоду гарантується:

 • — організація освітнього процесу в дистанційній формі або в будь-якій іншій формі, що є найбільш безпечною для його учасників;
 • — збереження місця роботи, середнього заробітку, здійснення виплати стипендії та інших виплат, передбачених законом;
 • — місце проживання (пансіон, гуртожиток тощо) та забезпечення харчуванням (у разі потреби).

Резюме.

 Знаючи норми чинного законодавства, можна захистити свої права та законні інтереси.

 

З повагою до кожного,

керуюча партнерка Бюро,  адвокат Оксана Мірошниченко