Адвокатське бюро Miroshnychenko & Partners в Чернігові

тел.(050)44-80-389

Захист персональних даних учнів під час навчального процесу у школі

Автор: Оксана Мірошниченко,

керуючий партнер, адвокат,

кандидат юридичних наук, доцент

 

«Захист персональних даних учнів під час навчального процесу у школі»

Передмова. Ця інформація буде корисною для батьків, діти яких навчаються у школі. Адже в житті трапляються випадки, коли батьки забороняють адміністрації школи обробляти та використовувати персональні дані їхніх дітей.

Діджиталізація, а саме переведення інформації у цифрову форму, вже стало звичним явищем для українців. Даний процес також стосується і освітнього процесу.

Кожен має право на доступ до публічних освітніх, наукових та інформаційних ресурсів, у тому числі в мережі Інтернет, електронних підручників та інших мультимедійних навчальних ресурсів у порядку, визначеному законодавством (ст.3 ЗУ «Про освіту»).

Починаючи з 2020 року (пандемія коронавірусу) в Україні стали масово застосовувати дистанційну форму здобуття освіти — це індивідуалізований процес здобуття освіти, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. (ст.9 ЗУ «Про освіту»)

Відповідно до ст.74 ЗУ «Про освіту» у системі освіти функціонує інтегрована інформаційна система — Єдина державна електронна база з питань освіти .

Електронна база містить такі складові: Реєстр суб’єктів освітньої діяльності, Реєстр здобувачів освіти, Реєстр документів про освіту, Реєстр сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, Реєстр студентських (учнівських) квитків, Реєстр педагогічних, науково-педагогічних працівників, Реєстр сертифікатів педагогічних працівників.

Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти та порядок її ведення затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Інформація, що міститься в Електронній базі, крім інформації з обмеженим доступом, є відкритою, у тому числі у форматі відкритих даних, та з урахуванням потреб осіб з порушенням зору. Особа має повний безоплатний доступ до всіх відомостей про себе, що містяться в Електронній базі.

Створення, ведення та адміністрування Електронної бази та публічних електронних реєстрів у сфері освіти здійснюються відповідно до Закону України «Про освіту» та законів України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах»«Про захист персональних даних»«Про авторське право і суміжні права» та «Про публічні електронні реєстри».

У межах освітньої та управлінської діяльності заклад освіти веде обов’язкову ділову документацію, зазначену у наказі МОН від 10.05.2011 № 423 “Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності”, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 725 від 01.06.2020.

Обробка персональних даних дитини у закладі освіти здійснюється відповідно до статей 6, 7 Закону України «Про захист персональних даних», на підставі законодавства про освіту та здійснення повноважень закладу освіти, керуючись заявою батьків/здобувачів про зарахування дитини до навчального закладу та заявою батьків про надання згоди на обробку персональних даних дитини, поданих у письмовій формі.

Відповідно до частини 1 статті 74 Закону України “Про освітуу системі освіти діє Єдина державна електронна база з питань освіти — автоматизована система, функціями якої є збір, верифікація, оброблення, зберігання та захист інформації про систему освіти.

Ч. 8 вище зазначеної статті передбачено, що відомості про фізичних осіб, що містяться в Електронній базі, можуть бути використані центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, під час здійснення верифікації державних виплат виключно за наявності добровільної згоди реципієнтів таких виплат, у якій зазначається обсяг відомостей, право на оброблення яких надається.

Згідно статті 74-1 Закону України «Про освіту» обробка персональних даних в АІКОМ здійснюється з метою забезпечення права на освіту та відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

В Україні діє Автоматизована система «Школа», централізований банк даних Міністерства освіти і науки України (ІВС «Освіта»), Електронний журнал «Єдина школа».

Законним представникам дітей, які навчаються у школі, варто знати про те, що без наявності персональних даних вашої дитини, якщо Ви не надали згоди на обробку персональних даних дитини, в Автоматизованій системі «Школа», централізованому банку даних Міністерства освіти і науки України (ІВС «Освіта»), Електронному журналі «Єдина школа» на таку дитину не будуть виділятися кошти державної субвенції на освіту.

Як наслідок, Свідоцтво про закінчення базової / повної загальної середньої освіти формуватися не буде, у зв’язку із відсутністю відповідних даних в ІВС «Освіта».

При цьому, дитина зможе продовжувати навчання у школі, оскільки право на освіту гарантовано ст.53 Конституції України.

Для контролю реалізації освітньої програми, фіксації результатів навчальних досягнень учня/учениці, відвідування ним/нею занять використовуватиметься паперовий журнал. 

По закінченню навчання, дитина отримає лише Довідку про те, що вона навчалася у відповідному закладі освіти та виписку підсумкових оцінок з предметів.

Резюме.

Тому, надавати дозвіл на обробку персональних даних дитини у школі чи ні, батькам доведеться вирішувати у кожному випадку самостійно. От тільки, при ненаданні такої згоди, батькам варто подумати над тим, чи не обмежують вони права і майбутні можливості своєї дитини.

Із повагою до кожного, адвокат Оксана Мірошниченко.

Для отримання більш детальної консультації можна звертатися за вказаними даними:

Телефон: 050-44-803-89
Email: abmiroshnychenko@gmail.com
Веб-сайт: abmiroshnychenko.com.ua
Facebook: Law office Miroshnychenko and Partners
Instagram: law_office_mp