Адвокатське бюро Miroshnychenko & Partners в Чернігові

тел.(050)44-80-389

ТРУДОВІ СПОРИ

1) Кадровий аудит з наданням експертного висновку.
2) Досудове врегулювання трудових спорів.
3) Допомога в трудових спорах при неналежному виконанні працівником своїх обов’язків.
4) Надання юридичних висновків по трудовому законодавству.
5) Скасування дисциплінарного стягнення в судовому порядку;
6) Вирішення трудових спорів під час проходження державної служби (незаконне звільнення, переведення, переміщення на іншу посаду, зміні умов праці, невиплаті заробітної плати та інших платежів).
7) Поновлення працівника на колишньому місці роботи за рішенням суду.
8) Вирішення трудових спорів, пов’язаних зі звільненням у разі змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.
9) Оскарження рішень атестаційних, конкурсних, медико-соціальних експертних комісій та інших органів.
10) Поновлення державного службовця на колишньому місці роботи та посаді за рішенням суду.
11) Оскарження рішення про невідповідність працівника займаній посаді.
12) Стягнення в судовому порядку заробітної плати, допомоги, компенсацій, надбавок та інших обов’язкових платежів, в тому числі моральної шкоди.
13) Допомога в трудових спорах щодо зміни формулювання причин звільнення.
14) Стягнення з роботодавця допомог, компенсацій, надбавок.
15) Оскарження рішення роботодавця про відмову в наданні відпустки, в тому числі по догляду за дитиною.
16) Допомога у вирішенні  інших трудових  спорів, що виникають при здійсненні трудової діяльності за трудовим договором між фізичними особами.
17) Усні та письмові юридичні консультації по трудових спорах.
18) Проведення семінарів для найманих працівників та роботодавців, в т.ч. з питань проведення перевірок органами Держпраці, іншими контролюючими органами.
19)Інші юридичні послуги та консультації по трудовому законодавству та трудових спорах.