Адвокатське бюро Miroshnychenko & Partners в Чернігові

тел.(050)44-80-389

Автор: Оксана Мірошниченко,
керуючий партнер, адвокат,
кандидат юридичних наук, доцент

 

 

«ПУБЛІЧНІСТЬ ТА ПРОЗОРІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ:
ПРО ЩО СЛІД ПАМ’ЯТАТИ ДИРЕКТОРУ ШКОЛИ!»

 

Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

Які документи в обов’язковому порядку повинні бути на сайті закладу освіти, наявність яких передбачена  статтею 30 Закону України «Про освіту» ?

Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності — на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

 Що стосуються статутної діяльності закладу:

 • 1) статут закладу освіти;
 • 2) ліцензії на провадження освітньої діяльності;
 • 3) сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;
 • 4) структура та органи управління закладу освіти;
 • 5) кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;
 • 6) освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
 • 7) територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);
 • 8) ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;
 • 9) мова (мови) освітнього процесу;
 • 10) наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);
 • 11) матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);
 • 12) результати моніторингу якості освіти;
 • 13) річний звіт про діяльність закладу освіти;

Що стосуються навчального процесу:

 • 1) правила прийому до закладу освіти;
 • 2) умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
 • 3) розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;
 • 4) перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;
 • 5) правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;
 • 6) інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

Що стосуються булінгу:

1. Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти.

 1. 2. План заходів, спрямованих запобіганню та протидії булінгу (цькуванню) в закладі освіти на 20232024 навчальний рік.
 2. 3. Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти.
 3. 4. Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування).

Що стосуються використання публічних коштів:

Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах:

1) кошторис

2) фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів,

3) інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості,

4) інформація про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою статті 30 ЗУ «Про освіту», якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, може визначатися спеціальними законами.

            Якщо Вам потрібна допомога в розробці вище наведених документів, звертайтеся до нас!

Телефон: 050-44-803-89
Email: abmiroshnychenko@gmail.com
Веб-сайт: abmiroshnychenko.com.ua
Facebook: Law office Miroshnychenko and Partners
Instagram: law_office_mp