Адвокатське бюро Miroshnychenko & Partners в Чернігові

тел.(050)44-80-389

Державні гарантії педагогічним та науково-педагогічним працівникам під час дії воєнного стану

Автор: Оксана Мірошниченко,

керуючий партнер, адвокат,

кандидат юридичних наук, доцент«ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ ПЕДАГОГІЧНИМ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ»

Останнім часом до нашого Бюро надходить багато запитань від освітян щодо оплати праці, підвищення кваліфікації, сертифікації, атестації та інших. Сьогодні до вашої уваги пропонуються відповіді на питання, які стосуються державних гарантій у сфері освіти.

1) Які державні гарантії мають педагогічні та науково-педагогічні працівники?

Ст.57 ЗУ «Про освіту» визначено, що держава забезпечує педагогічним і науково-педагогічним працівникам:

 • належні умови праці та медичне обслуговування;

 • оплату підвищення кваліфікації;

 • правовий, соціальний, професійний захист;

 • диференціацію посадових окладів (ставок заробітної плати) відповідно до кваліфікаційних категорій, встановлення підвищених посадових окладів (ставок заробітної плати) за педагогічні звання, надбавок за почесні звання, доплат за наукові ступені та вчені звання;

 • виплату педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання покладених на них обов’язків;

 • виплату педагогічним і науково-педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки;

 • надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла або надання службового житла у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України;

 • пенсію за вислугу років;

 • інші гарантії, визначені законом України.

2) Які додаткові гарантії для педагогічних та науково-педагогічних працівників, визначені законодавстовм про освіту?

Збереження попереднього середнього заробітку у випадках:

 • У разі захворювання педагогічного чи науково-педагогічного працівника, яке тимчасово унеможливлює виконання ним посадових обов’язків і обмежує можливість перебування у колективі осіб, які навчаються;

 • у разі тимчасового переведення за цих чи інших обставин на іншу роботу;

 • у разі проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, або військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період

У разі хвороби або каліцтва попередній середній заробіток виплачується до відновлення працездатності або встановлення інвалідності.3) Чи мають пільги працівники освіти у сільській місцевості?

Так. Дані пільги визначені ч.3 ст.57 ЗУ «Про освіту».

Педагогічним працівникам, які працюють у сільській місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонерам, які раніше працювали педагогічними працівниками в таких населених пунктах і проживають у них, держава відповідно до законодавства забезпечує безоплатне користування житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм.

Зазначені пільги надаються за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Крім того, зазначені працівники мають право на безоплатне одержання у власність земельної ділянки в межах земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарської установи чи організації, розташованих на території відповідної ради, із земель сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарської установи чи організації, що приватизуються, або земель запасу чи резервного фонду, але не більше норм безоплатної передачі земельних ділянок громадянам, встановлених законом для ведення особистого селянського господарства.

Слід звернути увагу, що дія абзацу другого частини 3 статті 57 ЗУ «Про освіту» не поширюється на громадян, які раніше набули право на земельну частку (пай) або земельні ділянки для ведення особистого підсобного господарства чи для ведення особистого селянського господарства, крім випадків успадкування права на земельну частку (пай), земельні ділянки для ведення особистого підкрім тогособного господарства чи для ведення особистого селянського господарства відповідно до закону.

4) Чи є ще додаткова мотивація для працівників освіти, передбачена законодавством?

За особливі трудові заслуги педагогічні та науково-педагогічні працівники можуть бути нагороджені державними нагородами, представлені до присудження державних премій України, відзначені знаками, грамотами, іншими видами морального та матеріального заохочення.

5) Які державні гарантії в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану мають: 1) здобувачі освіти, 2) працівники закладів освіти, 3) працівники установ освіти, 4)працівники наукових установ?

Відповідно до статті 57-1 ЗУ «Про освіту» здобувачам освіти, працівникам закладів освіти, установ освіти, наукових установ, у тому числі тим, які в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану в Україні чи окремих її місцевостях, оголошених у встановленому порядку (особливий період) були вимушені:

а) змінити місце проживання (перебування),

б) залишити робоче місце,

в) місце навчання, незалежно від місця їх проживання (перебування)

на час особливого періоду гарантується:

1)організація освітнього процесу в дистанційній формі або в будь-якій іншій формі, що є найбільш безпечною для його учасників;

2)збереження місця роботи, середнього заробітку, здійснення виплати стипендії та інших виплат, передбачених законом;

3)місце проживання (пансіон, гуртожиток тощо) та забезпечення харчуванням (у разі потреби).

6) Хто зобов’язаний забезпечувати дотримання державних гарантій, передбачених стю 57 -1 ЗУ «Про освіту»?

Забезпечення державних гарантій, визначених частиною першою цієї статті, створення безпечного освітнього середовища, організацію здобуття освіти, освітнього процесу в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду) у межах своєї компетенції здійснюють:

 • органи виконавчої влади, органи військового командування, військові, військово-цивільні адміністрації та органи місцевого самоврядування, їх представники, посадові особи (керівники, голови, начальники), органи управління (структурні підрозділи) у сфері освіти;

 • заклади освіти, установи освіти, наукові установи, їх засновники;

 • громадські об’єднання, благодійні організації та фізичні особи, які здійснюють благодійну (волонтерську) діяльність.

Вище зазначені органи, приймають у межах своєї компетенції рішення, обов’язкові до виконання на відповідній території, для реалізації державних гарантій, визначених частиною першою  статті 57-1, в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду).

Важливо відмітити, що центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, тобто Міністерство освіти і науки України, здійснює нормативно-правове забезпечення функціонування системи освіти і науки та видає накази з питань створення безпечного освітнього середовища, організації здобуття освіти, освітнього процесу та з інших питань у сфері освіти і науки, не врегульованих законом в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду).

Строк дії таких наказів не може перевищувати строк особливого періоду. Такі накази не є регуляторними актами та підлягають державній реєстрації лише у разі, якщо стосуються прав, свобод, законних інтересів та обов’язків громадян і юридичних осіб.

За потреби ви можете скористатися:

Телефон: 050-44-803-89
Email: abmiroshnychenko@gmail.com
Веб-сайт: abmiroshnychenko.com.ua
Facebook: Law office Miroshnychenko and Partners
Instagram: law_office_mp